شهر روشن

روشنایی های شهر روشن

سخنان حکمت آمیز بزرگان به زبان انگلیسی همراه با ترجمه

 

انجمن زبان شهید بهشتی - سخنان حکمت آمیز بزرگان به زبان انگلیسی همراه با ترجمه


 • انجمن زبان شهید بهشتی - سخنان حکمت آمیز بزرگان به زبان انگلیسی همراه با ترجمه


  EveryOne wants happiness,
  No one needs pain,​

  But its not possible to get a rainbow…
  Without a little rain” ​

  همه خواستار شادی هستند هیچ کس درد و رنج را نمی خواهد.اما رنگین کمان بدون باران امکان پذیر نیست.​

  A famous poet ELIOT said:
  “When u get little
  You want more,
  When u get more,
  You desire even more,
  but when u lose it, u realize
  LITTLE was enough”​

  یک شاعر مشهور(الیوت) می گوید: وقتی شما کم بدست می آورید ،بیشتر می خواهید،هنگامیکه بیشتر بدست آوردید باز هم بیشتر می خواهید.اما وقتیکه آن را از دست دادید تازه می فهمید که همان مقدارکم کافی بود.​

  It’s not that
  some peoples
  have will power
  and
  some don’t​

  it’s that
  Some people
  are ready to
  change
  and
  others are not..!​

  این مهم نیست که بعضی از مردم قدرت و توانایی دارند و بعضی ندارند،مهم این است بعضی از مردم آماده تغییرند و بعضی نیستند.​

  “If you are not using your smile,
  Then you are a person
  with million dollars in the bank
  having no cheque book”
  (Shakespeare)​

  اگر شما از لبخند استفاده نکنید ،مانند کسی هستید که میلیونها دلار در بانک دارید اما دسته چک ندارید

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۴ساعت 17:48  توسط روشنک  | 

سیمای کلی ازتاریخ فرش وفرش بافی درایران وجهان

اطلاعات فرش ایران - سیمای کلی ازتاریخ فرش وفرش بافی درایران وجهان


 • اطلاعات فرش ایران - سیمای کلی ازتاریخ فرش وفرش بافی درایران وجهان
  فرش ایران وبحث درخصوص تاریخ ان همواره یکی ازمسائل موردعلاقه شرق شناسان اعم ازایرانی وغیرایرانی بوده اماازانجایی که اغلب مطالعات انجام گرفته دراین باره فاقدبنیادعلمی وبه تعبیردیگرازمبنای صحیح برخوردارنمی باشددراغلب مواردبانتایج سراسرنادرست وحتی معرضانه همراه بوده علاقه به تحقیق درموردقالی ایرانی وسوابق تاریخی ان بیشترازیکصدسال می باشدکه توجه محققان غربی رابه خودمعطوف کرده است اماازانجایی که توجه به هنردیرینهٔ شرق دربسیاری مواردبااهداف غیرباستانشناختی همراه بوده کوشیده اندکه دربسیاری مواردازجمله تاریخ وتاریخ فرش بافی ایران راسراسرمخدوش کرده وبابرخی تصاویرغلط واستنتاجات شتابزدهٔ انرابه هنرترک وقبایل اسیای مرکزی مرتبط گردانندکه به ان پرداخت خواهیم کردبه گفتهٔ دکترسیروس پرهام هنرهایی مانندقالی بافی که اختصاص به منطقه خاورنزدیک وخاورمیانه وبه ویزه ایران

  وقفقازوترکمنستان واسیای صغیروافغانستان داشته است ازهمان اول برای هنرشناسان عربی معمایی ازاردهنده بوده وچون نه به یونان ورم وتمدن وفرهنگ باختری چسبیده می شدونه به مسیحیت ونهمی توانسته دستاوردیادستاموز مستعمره نشین‌ها باشدامادیری نپاییدکه ازبرکت /درایت/تنی چنداز باستان شناسان امپراطوری پروس وراه حل معماکشف گردیدوقالیبافی هنروصنعتی قلمدادگردیدودرجوارودرپناه مغرب زمین ومسیحیت رشدکرده است واعتلاگردید

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۴ساعت 13:18  توسط روشنک  | 

حکایتی شیرین از گلستان سعدی 13 ابان

دل نوشته ها - حکایتی شیرین از گلستان سعدی


 • دل نوشته ها - حکایتی شیرین از گلستان سعدی
  دو شاهزاده در مصر بودند ، یکی علم اندوخت و دیگری مال اندوخت . عاقبته الامر آن یکی علّامه عصر گشت و این یکی سلطان مصر شد . پس آن توانگر با چشم حقارت در فقیه نظر کرد و گفت : من به سلطنت رسیدم و تو همچنان در مسکِنت بماندی . گفت : ای برادر ، شکر نعمت حضرت باری تعالی بر من واجب است که میراث پیغمبران یافتم و تو میراث فرعون و هامون . که در حدیث نبوی (ص) آمده : العلماء ورثـة الانبیاء

  من آن مورم که در پایَم بمالند --- نه زنبورم که از دستم بنالند
  کجا خود شکر این نعمت گزارم --- که زور مردم آزاری ندارم ؟
  برچسب‌ها: داستان کوتاه

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۴ساعت 1:26  توسط روشنک  |